School Meals

Free Meals Notice 21-22 
English & Spanish


*School menu is subject to change

School Meals

November 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Sun, Nov 7
Thu, Nov 11
Fri, Nov 12
Sat, Nov 13
Sun, Nov 21
Mon, Nov 22
Tue, Nov 23
Wed, Nov 24
Thu, Nov 25
Fri, Nov 26
Sat, Nov 27
Sun, Nov 28
Wed, Dec 1
Thu, Dec 2
Fri, Dec 3
Sat, Dec 4

National School Breakfast/Lunch Program

USDA Nondiscrimination Statement